UTSTILLING MED TRE


Billedkunster Gunilla Holm Platou, designer Eivind Stoud Platou og glass- og emaljekunstner Camilla Prytz stiller ut i Galleri SG i hele sommer. Åpning 19.6.21.


UTSTILLINGEN kretser rundt tematikken trær, skog og natur.
Gjenbruk står sentralt, og kunstnerne har brukt mye av materialene de har liggende for å skape nye kunstverk. Her vil dere se kreativ bruk av Eivinds gamle plankerester, Camillas avkapp av emalje og glass, og Gunillas gjenbruks-lerreter m.m.

Gunilla og Eivind er gift og deler atelier på Galleberg i Sande. Camilla Prytz er god venn og kollega, og de har hatt flere utstillinger sammen. Kunstnerne deler en glede over det lekne, fargerike og humoristiske.

SKOG
Nesten seksti prosent av alle norske arter lever i skog. Skog som får stå og bli gammel tar opp mengder av klimagasser, renser drikkevannet og verner oss mot flom og skred. Skogen gir oss alt fra medisiner til papir, og er selvsagt veldig fin å gå tur i. I norsk skog bor hele tjuefem tusen ulike arter.

Men hogstintensiteten øker. De siste syttifem årene har nesten to tredeler av norsk skog blitt flatehogd og omgjort til et produksjonslandskap for tømmer. Ved flatehogst blir store mengder klimagasser sluppet ut, og leveområdene til mange arter forsvinner. Halvparten av de trua artene våre bor i skog. Derfor er det er ekstra viktig å ta vare på den gamle skogen vi har, for den har store karbonlagre og et mylder av arter som lever av og på de gamle trærne.

Skogbiolog Trude Myhre i WWF har i mange år vært Gunillas sparringspartner når sistnevnte jobber med miljøsaker. Trude jobber utrettelig med formidling og vern av skog. I anledning utstillingen vil Gunilla lodde ut et bilde, og alle inntektene derfra går til WWFs skogarbeid.  Eivind og Camilla vil selge verk der inntektene er øremerket det samme arbeidet.

 Mer informasjon om loddkjøp her.