Kristian Finborud

  
Kristian Finborud er utdannet ved Skien Tegne- og Malerskole og Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design. Han arbeider som grafiker.

Humoristen Kristian Finborud
Med teknikker som etsning og aquatint, har Kristian Finborud blitt kjent for sine humoristiske motiver, karikaturer av norsk folkesjel, så vel som landskapsskildringer. Motivene kommer frem gjennom en karakteristisk skisseaktig strek, som sammen med en klar komposisjon og nesten abstrakte naturskildringer, skaper formspråket han er kjent for.

Kunstneren Kristian Finborud
Kristian Finborud har hatt en rekke utstillinger, blant annet har han deltatt en rekke ganger på Høstutstillingen, hatt separatutstillinger ved Aalesund Kunstforening, Galleri Bi-Z og Galleri Havstad, så vel som kollektivutstillinger ved Norske Grafikere og i Bulgaria.  Han er blitt kjøpt inn av blant annet Norsk Kulturråd og Porsgrunn Kommune.

Utdanning:
Skien Tegne- og malerskole 82-83
Statens høgskole for kunsthåndverk og design 83-88
Diplom 1988

Medlem av:
Norske Grafikere og Norske Billedkunstnere

Separatutstillinger:
Porsgrunn Kunstforening 1988, Tvedstrand
Kunstforening 1989, Lillehammer Kunstforening
1991, Risør Kunstforening 1991, Galleri Aktuell
Kunst (Oslo) 1991, Galleri Osebro (Porsgrunn)
1992, Galleri AK (Voss) 1992, Christiandssands
Kunstforening 1994, Galleri Allmenningen
(Bergen) 1994, AalesundKunstforening 1995,
Ål Kunstforening 1996, Galleri AK 1996, Galleri
Rondane 1997, Tønsberg Kunstforening 1998, Tvedestrand Kunstforening 1998,
Allmenningen Galleri og Kunsthandel
1998, Galleri Branntårnet (Risør) 1999,
Malerisalongen (Hafrsfjord) 2000,
Galleri Bi - Z (Kristiansand) 2000,
Galleri Havstad (Drøbak) 2000, Galleri Voss
2000, Galleri Oz 2004, Galleri Havstad
(Drøbak) 2004, Holmestrand kunstforening
2005, Galleri Tra-la-la 2005, Galleri Amare
2005, Galleri Krane 2005, Galleri
Allmenningen 2005-2006, Galleri Havstad
(Drøbak) 2006, Søgne gamleprestegård
2006, "Porsgrunn by – 2000 år" 2007,
Turtagrø hotell – "Liten i fjellet " 2007,
Ryfylke kunstlag – Vandreutstilling 2007,
Seljord kunstforening – Sommarutstilling
2008, Galleri Havstad 2008, Galleri Guddal
2008, Galleri Koll 2008, Galleri Gudhjem
2008, Galleri Tempera 2008

Gruppe og kollektivutstillinger:
Høstutstillingen 1991-93-95-96
Vestlandsutstilingen 1987-88-89-90-91-93-96
Sørlandsutstillingen 1988-89-90-98.99
Telemarkutstillingen 1985-87-90
Stord Kunstlag 1990, Hå Gamle Prestegård
1990, Galleri F-15 1991-95, Raulandsutstillingen 1991-94-98
Høstutstillingens utvalgte
(Sandefjord Kunstforening) 1994
Høstutstillingens utvalgte
(Eiker Kunstforening) 1995
Norske Grafikere - utvekslingsutstilling
i Sofia, Bulgaria 1995
Galleri Dronning Tyra 1997
Galleri Meyer 1997
Galleri F-15 1997
Norske Grafikere 1998 (jubileumsutstilling
for litografiets historie)

Innkjøpt av:
Norsk kulturråd, Porsgrunn Kommune,
Telemark Fylkesskommune, Gullfaks C,
Porsgrunn Kunstforenings faste samlinger.

Stipend/støtte:
Materialstipend 1988, Utstyrsstøtte 1989

Norsk førstepris i den nordiske
billedbokkonkurransen for billedboka
"Eg øver meg, eg øver meg" i samarbeid
med forfatteren Helga Gunerius Eriksen.

 

lagt til handlevogn