Dolores Capdevilla

Artist Statement:
Jeg er en fortellende maler. Jeg liker å fortelle historier. Tid, hukommelse og barndom har en nøkkelrolle i mitt maleri. Ideene kommer mer fra en følelse enn et konsept. Denne første følelsen som var utgangspunktet styrer hele maleprosessen. Denne ivrige og nostalgiske søken inn i fortiden påvirker den formelle prosedyren slik at jeg stadig dekker og skraper overflaten av maleriene mine for noen ganger å avdekke den første undermalingen. Skraping har således nesten blitt et tvangsmessig ritual i min malerkunst, en metode som gir tekstur og lar den første glasuren skinne gjennom.

Curriculum Vitae:
Dolores Capdevila ble født i 1966 i La Carlota, en liten landsby på den argentinske prærien, Las Pampas. Hun studerte Kunst ved Universidad Nacional de Cordoba fra 1984, og ble uteksaminert som ferdig utdannet billedkunstner i 1990. I 1994 flyttet hun til Tyksland. Siden 1998 har galleriet Peters-Barenbrock vært hennes hovedrepresentant, i Berlin og Ahreenshoop, ved Østerjøen. Gjennom dette galleriet deltar hun årlig på ulike kunstmesser i Tyskland, som art.fair i Köln, Art Karlsruhe og Art Düsseldorf, og på flere kollektiv og separatutstillinger. I 2004 flyttet Capdevila til Canada og bodde på Bowen Island, et lite kunstnersamfunn utenfor Vancouver. Der deltok hun på flere utstillinger frem til 2010. Siden 2006 har Capdevila vært representert i Galerie Le Coin des Arts, i Paris Frankrike. I 2008 flyttet Dolores Capdevila til Trondheim og er nå representert av Galleri SG, hvor hun hadde sin første separatutstilling i 2019. Hun bor og har atelier på en tidligere husmannsplass på Flakk, med rester etter gravrøyser fra bronsealderen som nærmeste nabo og med utsikt over det lyselandskapet på Fosen på andre siden av fjorden. Dolores Capdevilas verker er å finne i samlinger i Argentina, Canada, Tyskland (inkludert i Neven Dumont, Friedrich Von Vismarks og Wim Op de Beeks), Spania, Italia, Frankrike, Belgia, USA og Norge.

lagt til handlevogn