Portal   kr. 27.000,- + 5% BKH. avgift. Format 100 x 120 cm

Utflukt  Kr. 20.000,- + 5% BKH.avg. Format 90 x 90 cm

Gjennom skogen  Kr. 30.000,- + 5% BKH. avg. Format 120 x 140 cm

Verdifull tid.   Kr. 27.000,- +5% BKH. avgift. Format: 100 x 120 cm

Kamuflasje  Kr. 18.000,- + 5% BKH. avg. Format 80 x 80 cm

Erindring II  Kr. 18.000,- + 5% BKH. avg. Format 80 x 80 cm

Skogen bortenfor  Kr. 18.000,- + 5% BKH. avg. Format 80 x 80 cm

Rommet innenfor  Kr. 27.000,- + 5% BKH. avg. Format 120 x 120 cm
SOLGT

Hemmelige dager  Kr. 22.000,- + 5% BKH. avg Format. 100 x 100 cm

Home sweet home  Kr. 20.000,- + 5% BKH. avg. Format 90 x 90 cm

Magisk dag  Kr. 18.000,- + 5% BKH. avg. Format. 80 x 80 cm

Tampen brenner  Kr. 9.000,- + 5% BKH avg. Format 50 x 50 cm
SOLGT

Line Schjølberg

Paradis - maleri

Line Schjølberg arbeider i et figurativt, poetisk formspråk der hun er opptatt av komposisjon, stemning og atmosfære. Hun er interessert i flatens muligheter for å skape illusjon av dybde og rom, og som et virkemiddel for å kunne si noe om de psykologiske mellomrommene i tilværelsen; det synlige og det usynlige, det virkelige og det uvirkelige. Innholdsmessig rommer maleriene ofte en tvetydighet med ulike hint om noe uforklart. Det kan være hverdagslige situasjoner, men med en undertone av noe foruroligende. Samtidig står det drømmeaktige sentralt, og hun søker å skape en dualitet i sine arbeider. De ofte poetiske, idylliske scenene som utspiller seg har en usikkerhet i seg, noe ulmer under overflaten. I motivkretsen hennes ser vi ofte barn som går igjen. Barn som historiefortellere, kan vekke personlige assosiasjoner og være døråpnere til lukkede rom i en selv.

Gjennom hagen  Kr. 7.000,- + 5% BKH. avg Format. 50 x 50 cm

Forestilling   Kr. 8.000,- + 5% BKH. avg Format. 40 x 50 cm

Forlatt reir III  Kr. 7.000,- + 5% BKH. avg Format. 40 x 40 cm

Ugler i mosen  Kr. 7.000,- + 5% BKH. avg Format. 30 x 40 cm

Blindpassesjer  Kr. 7.000,- + 5% BKH. avg Format. 40 x 40 cm

Bambi II  Kr. 7.000,- + 5% BKH. avg Format. 30 x 40 cm

Sommerminner  Lito, Pris med ramme kr. 4.940,- + 5% BKH. avg. Format 61 x 63 cm

Spor   Lito, Pris med ramme kr. 4.700- + 5% BKH. avg. Format.53, 5 x 56 cm

Hva skogen skjuler  Lito, Pris med ramme kr. 4.940,- + 5% BKH. avg. Format. 61 x 63 cm

Target  Kr. 9.000,- + 5% BKH. avg. Format Ø 60 cm