Roald Stevik

Vinterholmer

Roald Stevik

Eldres dag

Roald Stevik

Vårkveld Storlidal

Roald Stevik

Månekveld

Roald Stevik

Etter fjordfiske