Håkon Gullvåg

Gutt på grønn stol

Håkon Gullvåg

Hestens erindring, variasjon

Håkon Gullvåg

Mor og barn

Håkon Gullvåg

Rovfugl

Håkon Gullvåg

Uten tittel

Håkon Gullvåg

Hestens erindring, variasjon

Håkon Gullvåg

"Lyden av båt"

Håkon Gullvåg

Fisk